ochrana životného prostredia

V tejto kategórii sa ti zobrazujú všetky články súvisiace s ochranou životného prostredia.

Boj proti klimatickým zmenám a klimatický summit 2021.

Minulý mesiac sme si (ako každý rok od roku 1970) 22. apríla pripomenuli Deň Zeme. Celosvetový sviatok demonštrujúci  podporu environmentálnej ochrane a teda aj boj proti klimatickým zmenám. V dnešnom článku by som sa chcela venovať zrodu tohto sviatku a vybraným dohovorom, ktoré boli prijaté na medzinárodnej úrovni k zmierneniu a zamedzeniu klimatickým zmenám. Najskôr si ale […]

Boj proti klimatickým zmenám a klimatický summit 2021. Read More »

Ekologický sa nerovná environmentálny

V úvode environmentálnej teórie sa rozlíšeniu týchto dvoch termínov venuje priestor, pretože objasnenie hraníc medzi ekológiou a environmentalistikou je akousi „abecedou“. Jasné vymedzenie a odlíšenie týchto dvoch vedných disciplín nedovoľuje vzniku prívlastkov, ktoré vo svojej podstate nemajú zmysel (napr. ekologický obal, ekologická stavba, ekologické pitie kávy, ekologická výroba atď.). No napriek tomu sú z dôvodu

Ekologický sa nerovná environmentálny Read More »